VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

> Kmo-en-ondernemingen > VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Een VAPZ vrij aanvullend pensioen zelfstandigen is de voordeligste formule + 100% fiscaal aftrekbaar

Geniet van de vele fiscale voordelen die deze formule biedt, hierdoor wordt VAPZ beschouwd als een absolute must voor zelfstandigen.

U zet elk jaar een som opzij naar keuze: minimaal 100 euro en maximaal 8,17% van de inkomsten van drie jaar eerder met een plafond van 3.447,62 euro (in 2022). Op pensioenleeftijd geniet u dan van een mooi kapitaal gevormd door de gestorte premies en een aantrekkelijke interest.

Met een Sociaal VAPZ gaat een deel van uw premies naar solidariteitswaarborgen. Die bieden u en uw gezin een extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Bovendien kunt u met het Sociaal VAPZ meer sparen (3.966,67 euro in 2022) én dus ook meer aftrekken van de belastingen.

Geniet van volgende voordelen als je spaart binnen een VAPZ

 • betaal je geen premietaksen
 • je kunt de premies aftrekken als beroepskost
 • je bespaart op sociale bijdragen
 • op eindtermijn geniet u ook nog eens van een zeer gunstige eindbelasting

Nadeel van de formule is dat de maximale premies beperkt zijn tot een spaarpremie van iets meer dan 3.400 EUR per jaar.

Daarmee bouw je al aan een behoorlijk kapitaal tegen je pensioen, maar waarschijnlijk niet voldoende om die verrekte pensioenkloof te dichten.

Wat is de minimale duurtijd voor een contract VAPZ om fiscaal in orde te zijn?

 • Er is geen minimale duurtijd, maar de berekeningsbasis blijft het belastingjaar.
 • De in aanmerking te nemen premies moeten vóór 31 december van het betrokken jaar worden gestort om als sociale bijdragen voor datzelfde jaar aftrekbaar te zijn!

Veelgestelde vragen over VAPZ vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

1. Hoe wordt de premie bepaald?

U bepaalt daarna zelf de premie, met een minimale jaarpremie van 100 euro en maximaal 8,17% van de inkomsten van drie jaar eerder met een plafond van 3.447,62 euro (in 2022). U kan de premie maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betalen.

2. Wie kan een VAPZ-contract afsluiten?

 • De zelfstandige, die de voor een hoofdberoep voorziene bijdragen verschuldigd is;
 • De zelfstandige in bijberoep op voorwaarde dat hij de sociale bijdragen betaalt zoals de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • De meewerkende echtgeno(o)t(e).

De categorie van zelfstandigen bestaat uit personen die een beroepsactiviteit uitoefenen zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut. De sociale bijdragen moeten worden betaald via het sociaal verzekeringsfonds.

Als zelfstandige wordt beschouwd: de belastingplichtige zelfstandige die, overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, de bijdragen dient te betalen die verschuldigd zijn voor een hoofdberoep.

3. Kan ik op regelmatige basis de premiebedragen aanpassen?

U kunt het premiebedrag aanpassen, maar de gestorte premies zullen enkel aftrekbaar zijn indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U hebt uw sociale bijdragen effectief en volledig betaald voor 31 december van het betreffende jaar;
 • De premies bedragen maximum 8,17% van het beroepsinkomen dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de sociale bijdragen die voor het betreffende jaar verschuldigd zijn;
 • De gestorte premies situeren zich tussen het wettelijk bepaalde minimum en maximum.

Cumul VAPZ met andere pensioenverzekeringen

1. Kan ik het VAPZ cumuleren met een groepsverzekering?

Ja, het VAPZ is cumuleerbaar met andere pensioenaanvullingen onderschreven door de werkgever of op professionele basis. De enige voorwaarde: uw totale pensioen mag op de pensioenleeftijd niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bezoldiging.

2. Kan ik het VAPZ cumuleren met pensioensparen?

Ja, het VAPZ is cumuleerbaar met andere pensioenaanvullingen onderschreven op individuele basis, de ‘derde pijler’, mits het respecteren van de aan deze producten toegekende fiscale enveloppe. Het VAPZ is dus cumuleerbaar met het pensioensparen en een individueel levensverzekeringscontract.

3. Is het VAPZ te verkiezen boven het pensioensparen of een andere levensverzekering?

Het VAPZ en andere pensioenspaarproducten zijn perfect complementair.

We raden u wél aan eerst te kiezen voor een VAPZ omdat het reële rendement het hoogst is gezien de grote fiscale en sociale voordelen.

Als onafhankelijke makelaar werken wij samen met verscheidene verzekeringsmaatschappijen.

We zoeken steeds de beste optie voor jou.

© RuwelkaVerzekeringen2022 | Algemene voorwaarden | Cookie Statement | Privacy & Disclaimer | With    by Plenso

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!

Op zoek naar een leuke job?

Solliciteer via Ruben@Ruwelka.be

Met vriendelijke groeten,

Ruben Monstrey