Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info
Ruwelka

Moto

Een ongeval kan ernstige financiële gevolgen hebben. U hebt er dan ook alle belang bij uw motor, uw eventuele passagier goed te verzekeren.

Ongeacht de categorie of de cilinderinhoud van uw motor, bij Ruwelka zit u steeds goed, zowel wat de waarborgen en de diensten, als wat de prijs betreft!

Vraag hier je offerte aan

offerte aanvragen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Dankzij de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid kan u zich verzekeren tegen de schade die derden oplopen bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk gesteld wordt.

Aan de B.A.-waarborg is reeds een ruim dienstenpakket verbonden voor bijstand aan voertuig en inzittenden in binnen- en buitenland. Wie het wenst, kan bovendien een optionele assistance waarborg afsluiten. Deze voorziet eveneens een wereldwijde bijstand aan de personen.

voordelen

Vraag naar ons gecombineerd tarief!

Verzeker uw auto en uw personenwagen bij ons en bekom een interessante korting (tot 75%!) op uw motorpremie. 

Klik onderaan op "offerte aanvragen" om een offerte op maat te bekomen

Omnium moto

voordelen

Vraag naar ons gecombineerd tarief!

U kan uw moto bij ons verzekeren in gedeeltelijke of volledige omnium.

Klik onderaan of "offerte aanvragen" om een offerte op maat te krijgen.

vragen

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Deze verzekering richt zich tot ingeschreven motorvoertuigen, scooters van minstens 125cc, alsook gehomologeerde crossmoto's.

Welke zijn de voorgestelde formules?
  • alle materiële schade, met inbegrip van brand en diefstal
  • materiële schade door aanrijding met een geïdentificeerde derde, brand en diefstal
  • brand en diefstal
Wat dekt de basispremie?

De basispremie dekt de waarde van de moto, zonder de opties en accessoires.

 

Hoe wordt de verzekerde waarde bepaald?

Gedurende de eerste 12 maanden is de verzekerde waarde de cataloguswaarde van het voertuig, zonder opties, accessoires en uitrustingen. Er wordt geen afschrijving toegepast in geval van schade gedurende de eerste 12 maanden.
Vanaf de 13de maand is het voertuig verzekerd op basis van de werkelijke waarde.

Privé- en/of professioneel gebruik?

Mogelijkheid om het privé-gebruik te verzekeren + het woon-werk traject + professioneel gebruik.
Uitsluitingen: loopjongens, leveringsdiensten, taxi's, motorrijscholen

Welke zijn de bijkomende voorwaarden?
  • Accessoires: Mits een bijpremie van € 50 dekt de waarborg « accessoires » de vaste onderdelen (al dan niet voorzien in de catalogus van de constructeur) van de moto tot maximum € 1.500.
  • Uitrusting: Mits een bijpremie van € 65 dekt de waarborg «uitrusting » de uitrusting van de motorijder (valhelm, jas, broek en laarzen) tot een bedrag van € 1.000. Deze uitrusting moet bestemd zijn om met de moto te rijden.
  • Lichamelijke ongevallen motorijders: Mits bijpremie van € 30.
  • Overlijden: € 5.000
  • Totale Blijvende Invaliditeit: € 15.000
  • Medische kosten: € 1.500 (vrijstelling : € 50)
Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

Alle waarborgen zijn onderworpen aan een vrijstelling van 10% van het schadebedrag of van de economische waarde op de dag van het schadegeval, met een minimum afhankelijk van het verzekerde motorrijtuig.

 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden tegen diefstal?

Naargelang het model, een mechanisch anti-diefstal systeem en/of een alarmsysteem.

 

Rechtsbijstand

Laat het bepleiten van uw zaken aan ervaren juristen over. Dankzij de waarborg rechtsbijstand, worden uw belangen in complexe straf- en contractuele zaken door professionele juristen verdedigd.

Wij adviseren u om de gepaste rechtsbijstandspolis te onderschrijven.

 

default_blok.png

Bestuurder

Neem het lot in eigen handen en zorg er zelf voor dat uw lichamelijke letsels gedekt zijn bij een ongeval in fout.

Onderschrijf via ons een polis bestuurder moto, zodat U ook recht hebt op de uitbetaling van deze opgelopen letsels.

Wij adviseren u graag voor bijkomende inlichtingen.

default_blok.png