Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info
Ruwelka

Gezinsverzekering

Vraag hier je offerte aan

offerte aanvragen

De gezinsverzekering (B.A. Privéleven)

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die door u - of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Even verstrooid terwijl u oversteekt? De autobestuurder gelukkig niet… maar de deuk in zijn wagen rekent hij u wel aan.

De gezinsverzekering (B.A. Privéleven) biedt u financiële bescherming indien u aan anderen schade toebrengt.

Waarom is de familiale BA-verzekering nuttig?

default_blok.png

De verzekering Huispersoneel

Wat als uw poetsvrouw van de trap valt?
Wat als uw tuinman zijn hand bezeert bij het snoeien van de haag?
Wat als uw babysit op weg naar uw huis wordt aangereden?
Wat als u een verjaardagsfeest geeft en personeel in huis haalt om u die dag te helpen, die zich verbranden aan de barbecue?
Dan bent u verantwoordelijk voor hun geleden schade!

Elke werkgever in België is verplicht om zijn werknemers te verzekeren voor ongevallen tijdens de arbeidsuren en op weg naar en van het werk. Uw baas is dus verantwoordelijk voor een arbeidsongeval dat u kan overkomen. Maar, misschien deelt u zelf ook wel werk uit thuis? Vast of occasioneel, maakt niet uit. Hebt u een babysit af en toe op bezoek voor de kinderen of hebt u een poetsvrouw die elke week helpt met het huishouden? Of misschien komt er wel een tuinman af en toe langs voor het gras te maaien. Ook al is dat maar voor enkele uren in de week, u bent verplicht om deze hulp te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Voor wie is de polis Huispersoneel bedoeld?
Iedere particulier die in zijn privé-leven personeel tewerkstelt en vergoedt: een poetsvrouw, dienstbode, huishoudster, tuinman, butler, chauffeur, kinderoppas ...

Wanneer bent u een werkgever?
Wanneer u iemand vergoedt voor het geleverde werk waarvan u de opdrachtgever bent. Wanneer de hulp u door een bedrijf ter beschikking wordt gesteld of de hulp als zelfstandige opereert, dan bent u geen werkgever.


 

default_blok.png

De verzekering ongevallen privéleven en internetrisico's

Deze verzekering biedt bescherming en bijstand na een ongeval in het privéleven en beschermt u tegen de risico's van het internet.

formule single of formule gezin

Naargelang uw gezinssituatie hebt u de keuze uit:

 • de formule single, die u als alleenstaande beschermt
 • de formule gezin, die ook de bescherming van uw gezin waarborgt. Zo zijn al uw gezinsleden met een en hetzelfde contract verzekerd.

 

 

Ongevallen privéleven

?Elk jaar zijn meer dan 200.000 Belgen het slachtoffer van een ongeval in het privéleven. Een ongeval is snel gebeurd, maar de gevolgen ervan kunnen uw leven veranderen.

Bij een ernstig ongeval in het privéleven met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, zorgt de verzekering tegen ongevallen in het privéleven ervoor dat uw toekomst en die van uw gezin wordt veiliggesteld.

Een schadevergoeding op maat:

Bij blijvende ongeschiktheid houdt dit bedrag, in voorkomend geval, rekening met alle door de arts vastgestelde schadeposten die in gemeen recht worden vergoed, onder andere:

 • toekomstig inkomensverlies of toekomstige meerinspanningen als u uw werk niet meer als voordien kunt uitvoeren,
 • toekomstige morele schade,
 • toekomstige kosten voor de permanente herinrichting van uw woning en/of voertuig
 • toekomstige hulp van een derde vanaf de consolidatiedatum.

Ook bij onverwacht overlijden van de verzekerde:

De formule  gezin houdt rekening met zowel de morele schade als het werkelijke economische verlies van de begunstigde. Zo laat deze formule ook uw gezinsleden niet in de steek.

Overal beschermd:

U kunt, onder bepaalde voorwaarden, in volgende situaties op de nodige bescherming rekenen:

 • bij u thuis: een val, een brandwonde...
 • tijdens uw vrije tijd en vakanties: fietsen, skiën, knutselen...
 • bij het beoefenen van alle sporten, zelfs risicosporten: duiken, rafting, parachutespringen...
 • in het kader van uitzonderlijke gebeurtenissen: storm, overstroming, oproer...

Nuttige bijstandsverlening:

Naast een 24 uur op 24 beschikbare infolijn, biedt deze verzekering volgende waaier aan bijstandsdiensten:

 • onmiddellijke bijstand, onder andere:
  • huishoudhulp
  • kinderoppas
 • bijstand na het ongeval, bestaande uit 2 luiken:
  • onafhankelijk van de interventiedrempel:
   • informatieverlening
   • thuisonderwijs
  • afhankelijk van de interventiedrempel:
   • intrek in een aangepaste instelling
   • hulp bij terugkeer naar het beroepsleven.

Noodzakelijke aanvulling:

Net zoals de optie 'veiligheid van de bestuurder' u bij uw autoverzekering optimaal beschermt in geval van een ongeval, bijvoorbeeld wanneer u gewond raakt bij een auto-ongeval in fout,  dicht deze polis de dekkingsgebreken op de markt met een bescherming bij ongevallen in het privéleven.

Met deze polis kunt u gerust zijn: alle toekomstige blijvende schade (lichamelijk, moreel, esthetisch en economisch) voortvloeiend uit een ongeval in het privéleven veroorzaakt door uzelf, is gedekt.

E-protection

?98% van de Belgische gezinnen vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijkse leven. De internetrisico's zijn dus meer dan ooit in uw leven aanwezig.

Surfen in alle veiligheid:

U bent nu gewapend tegen volgende gevaren van het internet:

 • aantasting e-reputatie: verspreiding van schadelijke informatie op het internet, in de zin van inbreuk op uw privéleven en uw persoonlijke gegevens, zonder uw toestemming.
 • identiteitsdiefstal: niet-toegestaan gebruik van uw identificatiegegevens
 • frauduleus gebruik van betaalmiddelen: een derde gebruikt uw bankgegevens en verwerft ermee goederen en/of diensten in uw naam
 • geschil met een e-handelaar over de aankoop van een roerend lichamelijk goed: onvolledige of gebrekkige levering, levering niet conform het effectief gekochte roerende lichamelijke goed
 • geschil met een e-handelaar over de aankoop van een dienst: de uitgevoerde prestatie komt niet overeen met de aanbieding online
 • deze 5 bovenstaande dekkingen zijn eveneens verworven bij gebruik van een met internet verbonden toestel (smartphone, tablet ...).

Een complete vergoeding:

U kunt  bij bovenstaande gevallen, steeds een beroep doen op:

 • telefonische juridische bijstand
 • juridische begeleiding: verdediging van uw rechten in der minne en.of juridisch indien noodzakelijk
 • de betaling van de onkosten van een specialist voor het opruimen of verdringen van informatie op het internet bij aantasting van uw e-reputatie
 • een schadevergoeding: zal betaald worden, bij gebrek aan een oplossing van het geschil (behalve in geval van aantasting e-reputatie). Het bedrag van deze vergoeding hangt af van uw situatie en de betrokken dekking.

voordelen

Vergoedend karakter:

?Dankzij het vergoedende karakter van de verzekering tegen ongevallen in het privéleven, wordt het bedrag van de schadevergoeding na een ongeval met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, aan uw persoonlijke situatie aangepast: leeftijd, beroep, inkomen...

Deze schadevergoeding kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Eenvoudig te onderschrijven:

 • geen medische selectie
 • bij blijvende ongeschiktheid, zult u vanaf een interventiedrempel van 5% of 30% een vergoeding genieten. U bepaalt deze drempel zelf bij de onderschrijving van het contract.

vragen

Is dit eenvoudig te onderschrijven?

Daylife Protect is eenvoudig te onderschrijven:

 • geen medische selectie
 • bij blijvende ongeschiktheid, zult u vanaf een interventiedrempel van 5% of 30% een vergoeding genieten. U bepaalt deze drempel zelf bij de onderschrijving van het contract.  
 • maximumleeftijd bij onderschrijving: 77 jaar