Ruwelka

Uw zaak en inkomen

Brandverzekering Handel en KMO

Uw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting.

De verzekeraars bieden een volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico's tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden.

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen is de brandverzekering onderneming éénvoudiger dan de klassieke brandpolissen.

Verzekering bedrijfsschade na brand

U hebt een brandverzekering afgesloten, een essentiële dekking voor uw bedrijf. En gelukkig maar. Want als u het slachtoffer zou worden van een gedekt schadegeval, zorgt uw verzekering voor alles, of toch bijna alles.

Een heleboel factoren kunnen uw bedrijf echter verhinderen om zijn activiteiten te hervatten. Wist u dat 60 % van de bedrijven die een zwaar schadegeval gehad hebben binnen de 5 jaar failliet gaan? Een dekking bedrijfsschade is dus geen overbodige luxe!

Wat gebeurt er nadat de schade vergoed is? En wat met uw omzet tijdens de wederopbouwwerken, terwijl uw productiemiddelen onbruikbaar zijn?

De verzekering bedrijfsschade is de ideale aanvulling bij uw pakket bedrijfsverzekeringen. Ik raad ze u dan ook ten zeerste aan. Uw financiële inkomsten worden gewaarborgd, waardoor uw brutobedrijfsmarge intact blijft.

Polis elektronica

U werkt ook met elektronica? En u hebt die ook goed verzekerd?

Waarschijnlijk hebt u, net als de meeste zelfstandigen en bedrijfsleiders, “Ja” geantwoord op de eerste vraag. Pc's, printers en kopieermachines zijn immers niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Maar bent u wel zeker van uw antwoord op de tweede vraag? Veel zaakvoerders denken immers dat hun elektronica goed verzekerd is als deel van de inhoud gedekt in hun brandverzekering. Maar …

 • Wist u dat de vergoeding voor elektronica begrensd is en bovendien niet wordt uitgekeerd voor specifieke problemen zoals een intern defect, diefstal tijdens het transport, sabotage …?
 • En wist u dat u bij schade aan de elektronica van uw bedrijf geen vergoeding krijgt voor uw omzetverlies, zelfs als u dat omzetverlies wel in uw brandpolis verzekerd hebt?

Een verzekering elektronica brengt u een oplossing hiervoor. 

 

Al uw elektronica verzekerd in één dossier. 

Al uw vast werkmaterieel zoals pc's, printers,kassa's, projectors al uw draagbare elektronica zoals laptops, gps-toestellen, smartphones, tablet pc's … en zelfs randapparatuur zoals uw alarminstallatie, tijdsregistratiesysteem, airconditioning, domotica, ... 

 

Tegen alle denkbare en ondenkbare problemen.

Uw elektronica verzekerd tegen de klassieke risico's brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten en natuurrampen. Zelfs als de oorzaak van de schade onbekend blijft of als die volgens de verkoper of fabrikant niet onder de garantie valt!

Bovendien geniet u een ongeëvenaarde bescherming:

 • tegen diefstal;
 • tegen defecten (ook als u geen onderhoudscontract bij de verkoper  hebt);
 • tegen terrorisme (ook wanneer milieuactivisten uw website hacken);
 • overal ter wereld en zelfs tijdens het transport!

 

Met 2 onmisbare opties voor de meest complete bescherming

- Bijkomende kosten

 • de huur van vervangmaterieel of van tijdelijke lokalen;
 • de tijdelijke aanwerving van extra personeel;
 • de manuele uitvoering van het werk, enz.

- Wedersamenstelling van software en gegevens

De kosten die u moet doen om software en gegevens te herstellen of opnieuw aan te kopen, worden terugbetaald.

Machinebreuk

Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico's verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financiën, heeft er belang bij om de verzekering machinebreuk af te sluiten. Door een niet-verzekerd schadegeval zou ze immers in zware financiële moeilijkheden kunnen komen.

De dekking Machinebreuk dekt de materiële schade veroorzaakt door oa.

 • de menselijke factor: bvb. slechte verbinding met het netwerk of slechte bevestiging van bouten
 • de interne oorzaken: bvb. een slecht gemonteerd onderdeel van de machine leidt tot het breken van andere delen van de machine of het vastlopen van de machine
 • incidenten verbonden aan het gebruik: bvb. doorslaan van de machine of ontregeling ten gevolge van trillingen
 • gevolgen te wijten aan de elektrische stroom
 • externe oorzaken zoals vallen van een voorwerp of indringing van een vreemd lichaam – natuurverschijnselen zoals wind of vorst

Komen daar nog bij: vergoeding van de onvoorzienbare en plotselinge materiële schade veroorzaakt aan de in de inventaris aangewezen goederen, in activiteit of in rust, alsook tijdens elke verrichting van demonteren, hermonteren, verplaatsen nodig voor hun onderhoud, herziening, herstelling.

Alle bouwplaatsrisico: u gaat bouwen of verbouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico's, afgekort een ABR te nemen.

Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd? Als bouwheer bent u de enige aansprakelijke voor schade bij uw buren.

tips & Faq

Waarom moet ik een ABR verzekering onderschrijven?

De polis ABR  is onmisbaar in de bescherming van de verschillende bouwpartners.

Ze beschermt de opdrachtgever, de bouwheer of aannemer tegen de onvoorzienbaarheden van het bouwgebeuren, zoals werfongevallen, instortingen, storm- en waterschades, schade aan derden.

Wat is een ABR polis?

Met een goede ABR polis hoeft men niet te wachten wie er aansprakelijk is of wie er uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten. Discussies hierover gebeuren achteraf wel tussen verzekeraars onderling, ondertussen zijn de slachtoffers reeds vergoed.

Laat steeds door uw architect voor de aanvang en na van de afbraak, verbouw of bouwwerken een plaatsbeschrijving opmaken. Dit kan u veel leed en discussies besparen.Word jij onze nieuwe medewerk(st)er? Mede dankzij het vertrouwen van heel wat bedrijven en particulieren zijn wij op zoek naar een geschikt profiel voor ons kantoor. Voldoe jij aan de waarden en normen waar wij voor staan, heb je de nodige ervaring in de verzekeringssector, en verlang je ernaar om mensen op een correcte manier service te verlenen, dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken! Neem gerust contact op met ons, of stuur je cv door naar info@ruwelka.be

Met vriendelijke groeten,

Ruwelka Verzekeringen

Ruben Monstrey – zaakvoerder

Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info